We kennen de blauw-groene afvalbakken van Nederland Schoon bij winkelcentra en evenementen. Deze stichting zet zich in om zwerfafval in Nederland te voorkomen. Dat doen ze onder andere door het adviseren van gemeenten, projectontwikkelaars en evenement-organisatoren. Quince ontwikkelde voor Nederland Schoon de Kenniswijzer Zwerfafval. Hiermee wordt kennis over inrichting, beheer en toezicht van de openbare ruimte met betrekking tot zwerfafval gratis gedeeld met belanghebbenden.

Terug naar overzicht